Subsidiedossier voor Nong Khai goedgekeurd door gemeente Schoten

‘Sufficiency Farming’ Learning Center for Human Resources Development and Empowerment, was het dossier dat we van de zusters in Nong Khai kregen. Zelf hebben we het over ‘het kippenproject Nong Khai’. Zoals we eerder reeds in de nieuwsbrief van mei 2022 schreven, hadden we dit project ingediend voor subsidies bij de gemeente Schoten.

Na een externe evaluatie, kregen we EUR 2500 voor de ontwikkeling van dit project. Op vrijdag 1 juli was er een korte bijeenkomst met de schepen voor ontwikkelingssamenwerking van de gemeente waarop alle projecten voorgesteld werden. Jan Auman van de Gazet van Antwerpen was van de partij en zorgde ervoor dat deze samenkomst in de krant kwam en dat er een foto van kan teruggevonden kan worden. 

(c) Jan Auman, Gazet van Antwerpen

Uiteraard zijn we zeer tevreden met deze subsidie omde start van het project te financieren. Onze VZW had wel besloten dat we dit project hoe dan ook gingen steunen, omdat de noden hoog zijn en het project na eenmalige financiële injectie snel zelfbedruipend kan zijn. 

We zorgden dus voor de aankoop van broedmachines waar bevruchte eieren opgekweekt worden tot kuikens en verder tot kippen, klaar voor verkoop. In het centrum komen mensen die op zoek zijn naar een andere inkomstenbron leren wat ze aan ruimte en materiaal nodig hebben om zo’n project op te starten. Zij kunnen dan jonge kuikens kopen en verder opkweken tot kippen die ze dan verder kunnen verkopen.

Het Nong Khai project focust echt op zoveel mogelijk eigen redzaamheid, met dit initiatief kunnen ze weer een aantal families aanleren hoe ze een gezinsbudget kunnen opbouwen waardoor ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. De opbrengst van de kippen verkoop in het centrum kan geïnvesteerd worden in startkapitaal voor nieuwe kwekers.

De eerste stappen waren het ombouwen (en deels neerhalen en dan herbouwen) van oude stallen tot een locatie geschikt om kippen te kweken.

En ondertussen worder er reeds eieren uitgebroed en kippen opgekweekt, en is het project dus goed op weg om zelfbedruipend te worden.