Onze gegevens

Vriendenkring Fatima Center vzw

Adres maatschappelijke zetel: Baron Delbekelaan 30, 2970 Schilde

Tel : (0032) 0497 59 64 55

BTW : BE 0893.970.014

Bestuurders:
Annita Claes, voorzitter
Roset Coppens, ondervoorzitter
Frans Vanneuville, secretaris
Bruno Vermeulen, penningmeester
Lot Van Asbrouck

Webmaster:
Wouter Vanneuville

Aankopen

Aankopen die u betaalt met een overschrijving, betaalt u steeds op rekening

IBAN BE38 8601 0163 5972
BIC NICABEBB
op naam van : Vriendenkring Fatimacenter vzw

met vermelding van het factuurnummer of overschrijvingsmededeling

Tijdens onze evenementen krijgt u betalingsbewijs. Heeft u een factuur nodig voor uw BTW boekhouding, laat dan u uw gegevens achter en wij sturen de factuur na. 

Voor online aankopen en bestellingen via email wordt steeds een factuur bijgesloten bij het afhalen of verzenden van de bestelde goederen. Dit op basis van de door u aangeleverde gegevens. U dient niet op voorhand te betalen, maar kunt gebruik maken van de gegevens op de factuur.

Afhalen is steeds na afspraak en gratis.
Voor verzenden rekenen wij de werkelijke verzendkosten aan, waarbij we prijzen van een pakjesdienst en de post vergelijken om u de goedkoopste oplossing aan te bieden. 

Giften

Ook financieel kunt u onze projecten een duwtje in de rug geven.

Voor giften (*) gedaan in 2021, met een minimumbedrag van EUR 40, bedraagt de belastingvermindering 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. 

Wenst u een fiscaal attest voor giften aan onze vereniging, kunt u deze overmaken op

IBAN BE48 5230 8027 2427
BIC TRIOBEBB

Op naam van : LERAARS ZONDER GRENZEN

Verplichte vermelding: Gift LZG/FATIMACENTER

U ontvangt uw fiscaal attest ook van Leraars zonder Grenzen.

Voor giften waarvoor u geen fiscaal attest wenst en voor aankopen, kunt u gebruik maken van ons eigen rekeningnummer (zie "aankopen").

(*) Een gift is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij de schenker een bedrag overmaakt aan onze vereniging zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Een aankoop kan dus nooit als gift beschouwd worden.

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven (vanaf 2021) nog eens lezen? Hieronder vindt u alle links:

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

Onze vzw in meer detail

Onze vzw in 2020

In juni 2021 keurde de algemene vergadering van de vzw Vriendenkring Fatima Center het activiteitenverslag en de rekeningen voor 2020 goed en gaf ze kwijting aan de bestuurders.

Werking in Thailand:

2020 was een uitzonderlijk jaar. Net voor de lockdown werden 4 van de 5 projecten in Thailand bezocht met als doel:

 • opvolgen van de door onze vzw gesteunde initiatieven;
 • bekijken van de toekomstige noden:
 • aankoop van handwerk.

Verdere opvolging verliep volledig digitaal met alle projecten. Begrijpelijkerwijs liepen de activiteiten in de projecten vertraging op en moesten doelen bijgesteld worden.

Werking in België:

Behalve een volledig nieuwe website, hadden we 3 nieuwsbrieven voor alle geïnteresseerden (ongeveer  1000 begunstigden) en een reeks nieuwsflashes voor de meer dan 50 actieve vrijwilligers.

Omdat we geen activiteiten konden organiseren, lag de focus vooral op de verkoop in samenwerking met anderen: SiamSpa, 5 Oxfam wereldwinkels, RVT St. Lodewijk en De Peerle.

Financieel

De totale inkomsten voor 2020 bedroegen net geen 40 000 euro, de uitgaven 43 000 euro.

inkomsten en uitgaven 2020
inkomsten en uitgaven van de vzw Vriendenkring Fatima Center in 2020 (in %)

Actieplan 2021:

In 2021 proberen we een budget opnieuw te laten aansluiten bij de cijfers van 2019.

De belangrijkste projecten in Thailand zijn:

 • de bakkerij in  het Youth Centre in Chiang Rai;
 • de nieuwe keuken voor het Wildflower Home in Chiang Mai.
Onze vzw in 2021

Op 30 mei 2022 keurde de algemene vergadering van de vzw Vriendenkring Fatima Center het activiteitenverslag en de rekeningen voor 2021 goed en gaf ze kwijting aan de bestuurders.

Werking in Thailand:

2021 was opnieuw een uitzonderlijk jaar en het was niet mogelijk de projectne te bezoeken. Dat betekende dat alle opvolging van de gesteunde initiatieven, het bespreken vna d enoden an de aankoop vna handwerk digitaal diende te gebeuren. Meer dan 300 mails  gingen er over en weer plus heel wat WhatsApp berichten en gesprekken. 

Ook in 2021 moesten de activiteiten in de projecten regelmatig bijgestuurd worden, maar de belangrijkste verwezelijkingen waaraan we bijdroegen zijn:

 • de bakkerij in  het Youth Centre in Chiang Rai;
 • de nieuwe keuken voor het Wildflower Home in Chiang Mai.

Werking in België:

We hadden 4 nieuwsbrieven voor alle geïnteresseerden (ongeveer  1000 begunstigden) en een reeks nieuwsflashes voor de meer dan 50 actieve vrijwilligers.

Doodat onze eigen Kerst- en Geschenkenbeurs vroeg in november viel, kon deze gelukkig doorgaan. Ook 2 evenementen door 'Amazing Asia festival' (in juli en september) konden doorgaan, maar alle andere activiteiten in november en december werden afgelast. 

Financieel

De totale inkomsten voor 2021 bedroegen net geen 40 000 euro, de uitgaven ruim 32 000 euro.

inkomsten en uitgaven 2021
inkomsten en uitgaven van de vzw Vriendenkring Fatima Center in 2021 (in %)

Actieplan 2022:

Voor 2022 werd een realistisch budget goedgekeurd. De begroting gaat uit van een beperkte groei t.o.v. 2020 en 2021, maar houdt er rekening mee dat we in onzekere tijden leven. We diversifiëren verder: door deelname aan activiteiten op meer plaatsen om zo een groter publiek te bereiken, maar ook met alternatieve acties zoals een kunstverkoop ten voordele van de projecten.

We verwachten dat de centra en hun residenten/clienten ook in 2022 moeite zullen hebben om financieel te overleven. Voor onze VZW betekent dit dat we proberen zoveel mogelijk initiatieven te steunen die:

 • inkomsten genereren voor de centra, die aldus meer onafhankelijk worden van externe steun;
 • inkomsten genereren voor de vrouwen die in het initiatief instappen;
 • gericht zijn op de lokale Thaise markt (en niet op de westerse);
 • een éénmalige investering vereisen. Eens opgestart wordt verwacht dat het initiatief zelf-bedruipend is;
 • tevens als opleiding kunnen dienen voor de vrouwen die mee in het initiatief stappen en het voor hen gemakkelijker maken om een gelijkaardig handeltje op te starten eens ze het centrum verlaten hebben en terug hun plaats in de Thaise maatschappij innemen;
 • ook een meerwaarde hebben voor de lokale gemeenschap buiten het centrum.

Voor 2022 zijn dit bijvoorbeeld:

 • een kippenkweek centrum in Nong Khai en Chiang Mai
 • dringende herstellingen watertoevoer en -afvoer in Chiang Rai
 • verder uitbouwen van de keuken in Chiang Mai en de bakkerij in Chiang Rai

Voor meer details over onze werking, zowel in België als in Thailand kunt u contact opnemen met onze bestuurders. Zij vertellen u graag meer.

Sponsors en partner

Als VZW kunnen we een beroep doen op een hele reeks vrijwilligers: van 7 tot 77 jaar en nog jonger en ouder! Maar we zijn ook niets zonder onze sponsors met hun directe steun aan de projecten en onze partners die het mogelijk maken om activiteiten te organiseren.

Al hun details staan samengevat in deze aparte pagina:

Bedankt voor de jarenlange samenwerking!