Youth Center Chiang Rai

In 1993 bezoeken enkele zusters de dorpen van de Hill Tribes in Chiang Rai omdat veel meisjes uit deze streek in Bangkok terecht komen via mensenhandel. Ouders geven hun kinderen na de lagere school mee voor een kleine vergoeding en de belofte dat ze meer geld  zullen opsturen als ze tewerkgesteld zijn in een hotel. De ouders horen nooit meer iets van hun kinderen.

Er was daar duidelijk nood aan basiseducatie, dus starten de zusters  in de dorpen met het geven van lessen Thai en Engels en de nodige basisvorming.

Ze openen een meisjes internaat het “Youth Center” waar nu een 90-tal meisjes die basiseducatie missen, voorbereid worden op het behalen van een getuigschrift lager onderwijs, waarna  ze in de officiële school secundair onderwijs kunnen volgen of in het centrum zelf een beropsopleiding via modules volgen. Deze modules bevatten het aanleren van duurzame landbouwmethoden, hygiëne, koken, kinderverzorging, voedselverwerking, naaien,Thais en Engels, computervaardigheden, verkoopstechnieken.

Er wordt veel aandacht besteed aan hun culturele eigenheid die ze moeten behouden en waar ze fier moeten op zijn.

Aan de school is ook een naaiatelier verbonden het “Good Life Center” waar vrouwen uit de buurt werken en waar vrouwen vanuit de dorpen hun thuisarbeid, etnisch borduurwerk of juwelen, naartoe brengen.

Leerlingen kunnen hier ook zakgeld verdienen.

Ook de ouders krijgen lokaal lessen landbouwmethoden, net zoals hun dochters, waardoor ze via bemesting en teeltafwisseling rijkere oogsten hebben en stoppen met het steeds opnieuw afbranden van de velden. De laatste drie jaar is de grond bij het centrum zodanig verbeterd door irrigatie, bio bemesting  en teeltafwisseling dat ze nu voldoende produceren om het internaat te voorzien van voedsel en nog overschotten op de markt kunnen verkopen, wat zeker een stimulans is om dit thuis ook zo te doen.

Nieuws uit Chiang Rai

Enkele sfeerbeelden van vroeger en nu