Fountain of Life

Good Sheperd sister Michelle Lopez en Lampa Wattanasuntorn (een boedhistische non) starten in 1988 een drop-in-center voor vrouwen en kinderen die door de sekstoeristenindustrie worden uitgebuit. Het vrouwenproject is inmiddels goed ingeburgerd en bekend bij vrouwen die in de bars in Pattaya werken.

Het centrum wil hen een plaats te bieden waar vriendschap, onderwijs, gezondheidszorg, counseling en ondersteuning worden gegeven in een veilige en zorgzame omgeving. Het aantal studenten dat dagelijks het Centrum bezoekt, ligt tussen de 350 en 400.

Elk jaar kunnen ze ongeveer 2150 vrouwen helpen. Hun leeftijd varieert van 15 jaar tot 65 jaar.

Meer dan 60% van de vrouwen die naar het centrum komen, werken in de ‘toeristenindustrie’

Velen van hen hebben een kamer gehuurd in de sloppenwijk, een onveilige plek met  hoge misdaad cijfers. De kamers zijn er onhygiënisch, luidruchtig en warm. Het is bijna onmogelijk om er te studeren. Door de vrouwen te helpen hopen we de vicieuze cirkel van armoede en misbruik voor henzelf en hun kinderen te doorbreken. De kinderen worden opgevangen in het  Fountain of Life Centrum, waar zij basisonderwijs kunnen volgen en voorbereid worden om hun studie voort te zetten of een vak te leren.

De meeste vrouwen die naar Centum komen, zijn afkomstig uit de afgelegen dorpen in het noorden en noordoosten van Thailand of de buurlanden.

De vrouwen die in de seksindustrie werken, hebben een opleiding gemist vanwege extreme armoede.

Het centrum biedt  aan:

  • Alfabetiseringslessen / Taalvaardigheid: Thai, Engels en Duits;
  • Vaardigheidstraining: snit en naad, kapster, sieraden maken, manicure, verkoops- en secretariaatsopleidingen, computergebruik, Thai massage;
  • Juridische en medische bijstand.

Nieuws uit het project in Pattaya

Enkele sfeerbeelden van vroeger en nu