• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Pattaya

Vrouwen een maaltijd aanbieden en zoveel als mogelijk de lessen laten doorgaan

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schilde heeft op 5 september het advies van de GROS over de toelagen 2022 voor NGO’s en kleinschalige projecten voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Dat betekent dat binnenkort de subsidie voor onze aanvraag (door Jef Couwels) voor het “Fountain of life programma” in Pattaya betaald zal worden.

De toestand is er na Covid nog steeds schrijnend. Er is nog steeds weinig toerisme en dus heel weinig werk. De meeste meisjes kunnen niet terug naar hun dorp want gezichtsverlies en schande houdt hen tegen.

Het centrum probeert de lessen weer op te starten, en de leerkrachten volgen verplichte bijscholingen, zodat ze hun kwalificatie niet verliezen. Voorlopig kan je geen lesgeld vragen aan vrouwen die geen inkomen hebben, maar het blijven aanbieden van de lessen kan hen weer moed geven om hun leven in handen te nemen. De Engelse lessen gaan bijvoorbeeld weer door, dank zij vrijwilligers die deze lessen komen geven en de vaste leerkrachten ondersteunen.

Ze willen ook 2 x per jaar de Anti-Human Trafficking Activity blijven organiseren waar ongeveer 500 vrouwen naar toe komen.  Rechters, advocaten en sociaal werkers komen hen op zo een dag gratis informatie verstrekken over hun rechten en plichten,  en over de diensten waar ze terecht kunnen. In 2022 is die activiteit al een keer doorgegaan. 

Het centrum vraagt een tegemoetkoming om gedurende 3 maanden de 120 vrouwen die naar het centrumkomen één maaltijd per dag te kunnen aanbieden. Dit kunnen ze voor minder dan 1000 euro.

We zijn heel blij dat dit mooie project, dat nu even in zware crisis verkeert toch kan blijven werken dankzij de steun van de gemeente Schilde.