Nood aan een omheining voor het terrein

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schilde heeft op 5 september het advies van de GROS over de toelagen 2022 voor NGO’s en kleinschalige projecten voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Dat betekent dat binnenkort de subsidie voor onze aanvraag  voor het “Wildflower Home” in Chiang Mai betaald zal worden.

Dit project focust op biologische landbouw en nevenactiviteiten waardoor de vrouwen, na 3 jaar in staat zijn een eigen inkomensbron te vinden.  Het centrum bestaat 12 jaar en de eerste 5 jaar is er intensief gewerkt om de gronden biologisch rijp te maken zonder enige toevoeging van kunstmest. De gemeente Schilde investeerde de voorbije jaren mee aan de uitbouw van de moestuin, de fruittuin, de viskweek, de kippen en eenden.

Het centrum lag verwijderd van de dorpen, maar nu is er in de omgeving enorm veel grond opgehoogd en zijn er grote huizen gebouwd. Door de overvloedige regens vorig jaar, spoelde de vervuilde grond over hun terrein. Langs de 2 zijkanten was er gewoon een draad gespannen als afbakening. Hongerige zwerfhonden komen er kippen en eenden stelen en zijn een gevaar voor de vrouwen en hun kinderen. Ook lopen er plots vreemden op hun grond waardoor ze omwille van de veiligheid en hun waardevolle biologische grond het terrein willen ommuren. Dankzij de gemeente Schilde en een andere sponsor kan dat al heel snel gerealiseerd worden.