Nieuws uit het Youth Centre Chiang Rai

Dank zij de steun van vele sponsors is het dak van het  meisjesinternaat snel kunnen hersteld worden. De schade aan de bovenverdieping is beperkt gebleven en de leerlingen kunnen er weer droog slapen.

Met de toelage van GROS Brecht konden de vrouwen het naaiatelier heropstarten.
Helaas, een nieuwe lock down en het ontbreken van toeristen maakt het verkopen van hun handwerk weer onmogelijk. Om inkomsten te regenereren voor de vrouwen en de meisjes van het internaat zijn ze gestart met een bakkerij. Voeding kan altijd verkocht worden en om het te bereiden mogen ze ook altijd samenkomen.

We ondersteunen hen door 6 maanden  professionele hulp te voorzien voor het opstarten van een webshop, om zowel handwerk als bakkerijproducten te verkopen.

samen bakken