Een update van het project waar we sinds het begin mee samenwerken

en waar onze vzw nog steeds haar naam aan ontleent

Zuster Louise blijft het centrum leiden, maar met haar 88 jaar laat ze het meeste werk over aan haar medewerkers en is zij het luisterend oor voor al wie er verblijft en werkt. Met haar enorm netwerk blijft  ze belangrijk voor het vinden van sponsors en nieuwe afzetmarkten voor hun producten.

De verkoop is na Corona gelukkig weer op gang gekomen net zoals bij ons. Het centrum werkt nog steeds met verschillende pijlers.

In het moeder- en babyhuis verblijven vrouwen tijdens hun zwangerschap maar ook na de geboorte van hun baby. Hun aantal schommelt, maar gemiddeld genomen verblijven er 7-10 vrouwen. Het zijn vrouwen die op straat leven en door de politie naar het centrum gebracht worden.

Meestal zijn ze door een werkgeven of familie op straat gezet of ze zijn gevlucht voor geweld en uitbuiting. Ze worden hier psychisch en medisch begeleid, zodat ze na de bevalling in staat zijn om een opleiding te volgen die hen in staat stelt voor hun kind te zorgen.

The residential care is het internaat voor tienermeisjes vanuit de verschillende Thaise provincies. Hier verblijven meisjes die op zoek naar werk in Bangkok en op straat terechtkomen, maar ook meisjes die door dorpshoofden naar het centrum gestuurd worden omdat ze thuis uitgebuit worden door familie. 

Hier kunnen ze de nodige scholing volgen en nadien verder studeren of een beroep leren. Het is de bedoeling dat ze terugkeren naar hun dorp en daar andere meisjes op weg zetten naar een zelfstandig leven. Momenteel zijn er ongeveer 70 meisjes die snit en naad, haartooi, grootkeuken, IT of secretariaatsopleidingen volgen.

Een 140 kinderen zitten in de kleuterschool van het centrum. Kinderen van de moeders die er werken of kinderen uit de omgeving die anders niet naar school kunnen. Belangrijk zijn de twee maaltijden per dag en de medische begeleiding.

 

Het Fatima Self Help Center, het naaiatelier waar alles wat we ook verkopen op beurzen of in onze webshop uit dit project gemaakt wordt. Hier werken een 70-tal vrouwen. Naast het speelgoed worden er hier op bestelling jurken of patchwork bedspreien gemaakt.

Het volwassenonderwijs, vrouwen die werken in het centrum volgen ook een halve dag opleiding, afhankelijk van hun beginsituatie. Velen onder hen zijn analfabeet, anderen hebben alleen hun lagere school afgemaakt. Lessen Thai, Engels, IT, economie en burgerzin  worden door iedereen gevolgd.

In samenwerking met UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) geeft het Centrum elke dag les aan 300 kinderen van vluchtelingen en asielzoekers,  zodat ze snel kunnen overstappen naar een Thaise school. Er worden lessen Thai, Engels, rekenen en Thaise cultuur en geschiedenis. Kinderen uit Pakistan, Syrie, Myanmar, Sri Lanka, Cambodja, Nigeria, Irak, Iran, Palestina en  Somalië en andere landen zitten hier samen op de schoolbanken.

Het centrum heeft een website en 2 Facebook pagina's

(allen in het Engels)