Leren van elkaar: jongeren zowel als projecten

Vroeger had men in  Nong Khai het “ Vocational Training Center” waar elke maand de landbouw gezinnen uit de aangesloten 50 dorpen een weekend les volgden om hun methoden, omzet en afzet te verbeteren en een  boekhouding bij te houden.

Nu spreekt man van het “Sufficiency Farming Center”, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het onderwijs van nieuwe kleinschalige landbouwprojecten met moderne hulpmiddelen en hoe die te onderhouden.

Zuster Sutisa Utalun  is hoofd van dit centrum en leert hoe traditionele manier van leven kan gecombineerd worden met duurzaamheid. Er is voor jongeren geen toekomst meer met kleine rijstakkertjes en verder uitbreiden in bosgebied is ecologisch niet meer verantwoord Met nieuwe teelten en technieken, die rekening houden met bos- , water- en bodembehoud kunnen  jongeren een eigen inkomen verwerven. Ze leren composteren en een eenvoudig bevloeiingssysteem aanleggen waardoor groenten oogsten sterk verbeteren.

De verschillende projecten leren ook van elkaar. Haar nieuw project, (gesteund door de gemeente Schoten)  is het leren werken met automatische broedmachines waardoor ze zelf kuikens of jonge kippen kunnen opkweken voor verkoop. Verschillende mensen hebben al via het systeem van microkredieten een eigen incubator.

De vroegere paddenstoelen hutten zijn helemaal in verval en het nieuwe project waarbij we  Sutisa willen steunen is de opbouw van degelijke paddenstoelen hutten en de aankoop van de eerste broedzakken. Zo kunnen  belangstellende ineens leren hoe ze een hut moeten bouwen, hoe ze de broedzakken moeten plaatsen om gedurende lange tijd te kunnen oogsten.  Verwerking, verpakking en verkoop, naast beheer van inkomsten en uitgaven,  staan ook op het programma.
Aangezien ook andere centra aan paddensteoelenkweek doen, kunnen ze ook hier van elkaar leren.

Meer foto’s en filmpjes oover hoe dit project vorm kreeg in 2022, vind je in onze post van september over dit project.