Update najaar 2021 - Chiang Mai

De situatie in Thailand is niet erg rooskleurig, de delta-variant maakt er veel slachtoffers, de vaccinatiegraad is nog steeds beneden de 10%. Ze hopen op een inhaalbeweging in oktober om tegen eind december ook 70% vaccinatiegraad te bereiken. De overheid reageerde de voorbije maanden met steeds strengere  lockdown in de rode regio’s, wat dramatisch is voor alle mensen die van een dag inkomen leven. 

Wat ons vooral opvalt tijdens de online contacten met de verantwoordelijken van de verschillende projecten, is hun enorme optimisme. Ze geloven oprecht dat alles weer goed komt. 

Het Wildflower home in Chaing Mai heeft  onze financiële steun nodig om een groot project uit te werken, namelijk de bouw van een grote nieuwe keuken. Dank zij de gemeente Schilde en onze vzw kunnen zij starten met de werkzaamheden. Maar Covid-19 heeft voor de nodige vertraging gezorgd. Ondertussen zijn er wel de definitieve plannen voor de keuken en zodra het kan wordt met de bouw begonnen.

De huidige keukenvoorziening is zeer primitief. Ze werkt nog gedeeltelijk met open houtvuren. Recent maken ze zelf hun houtskool om efficiënter om te gaan met brandstof, maar dat is maar een tussenoplossing. In een vorig bericht vertelden we er reeds meer over.

Het centrum kookt dagelijks voor meer dan 100 personen, niet alleen voor de vrouwen die er leven met hun kinderen maar ook voor mensen uit de omliggende dorpen die er voedselpakketten komen halen. De groenten- en fruittuin levert goede oogsten, evenals de champignonkwekerij. Ze hebben voldoende eieren en vis om het menu aan te vullen. Verkoop op de markt is nog niet mogelijk. Omdat ze het niet aan opkopers willen verkopen, schenken ze het in de buurt aan de vele gezinnen die geen inkomen meer hebben.

Hun eigen inkomsten zijn daardoor sterk gedaald, waardoor ze weer iets meer onze steun nodig hebben. Het keukenproject geeft hen moed om de toekomst voor te bereiden, er zal op energie-efficiënte en hygiënische manier kunnen gewerkt worden. Ze zullen kunnen inzetten op verkoop van bereide maaltijden en verwerking van de eigen producten.

Een Thaise kokkin met ervaring in grote hotelkeukens en catering gaat opleiding geven over het bereiden van typisch Thaise streekgerechten en fusion koken.  Het geeft ook meer perspectief aan de vrouwen die de opleiding volgen om werk te vinden als ze het centrum verlaten.

Het grote probleem is dat er veel hulpvragen komen van vrouwen en kinderen in zeer benarde posities. De meest schrijnende proberen ze op te nemen, de andere zoveel mogelijk te ondersteunen. De vrouwen die reeds aan het begeleidingstraject bezig waren en normaal na drie jaar het centrum verlaten kunnen nu ook niet weg: er is weinig tot geen werkgelegenheid voor hen buiten het centrum.