De keuken en eetzaal in het centrum in Nong Khai

Misschien herinnert u zich nog wel dat we enkele jaren geleden een groot keukenproject hadden in het centrum in Chiang Mai

In 2024 hebben we opnieuw een groot keukenproject, dit keer in het centrum in Nong Khai. U kon al heel wat lezen over de ideeën – een heus masterplan om het centrum een upgrade te geven als ontmoetingsplaats de komende jaren – in ons overzicht naar aanleiding van de bezoeken begin dit jaar.

Doelgroepen

Om het centrum opnieuw een rol te geven als centrale ontmoetingsplaats – en rendabel te maken, zodat het op een duurzame manier kan blijven bestaan na de renovatie – is het nodig om de infrastructuur veilig en hygiënisch te maken. De dorpen uit de regio, ondertussen meer dan 50, kunnen dan gebruik maken van het centrum om opleidingen te volgen, bijeenkomsten te organiseren of ideeën uit te wisselen. Ook voor leerkrachten is er nood aan een plaats waar ze kwaliteitsvolle bijscholing kunnen volgen zonder een hele dag te reizen naar de grote steden. Ook wil het centrum meer scholen en bedrijven aantrekken voor opleidingen of teambuildings.

Tot slot zijn er al vergevorderde contacten om het centrum in te zetten als veilige haven waar vluchtelingen op verhaal kunnen komen en informatie krijgen over rechten en plichten. De provinciale procureur hierbij nauw betrokken en de projectverantwoordelijke van het centrum is nu al de adviseur mensen- en kinderrechten.

Maar de belangrijkste meerwaarde zit misschien wel in het feit dat al deze doelgroepen met elkaar in contact gaan komen.

Renovatieproject fase 1

Samen met de projectverantwoordelijken ter plaatse, is het hele renovatieproject opgedeeld in fasen: en de eerste, meest dringende werken zijn het aanpakken van de keuken en de eetzaal. De donkere eetruimte, het half ingevallen dak, het kapotte buitenterras, het allegaartje van tafels, stoelen en eetgerief: daarmee is het onmogelijk om op een hygiënische manier te werken en al helemaal niet om bedrijven of schole te laten bijdragen om het geheel duurzaam te runnen. 

Ondanks a deze gebreken waren er in 2023 meer dan 1500 overnachtingen. Een vertienvoudiging wanneer het hele renovatieproject is uitgevoerd – en dat is duidelijk een meerjarenproject – is realistisch. Door de kwalitatieve upgrade betekent dit dat voor de inkomsten zelfs een grotere toename mag verwacht worden, wat dan weer leidt tot meer werkgelegenheid in de keuken, voor het onderhoud enz.

Een subsidiedossier voor fase 1 is ingediend bij Schoten solidair, en we hopen hier binnenkort een antwoord op te krijgen. Het feit dat we zulke goede resultaten over het champignonproject van vorig jaar kunnen voorleggen helpt hier hopelijk bij.

Maar naast het restauratieproject zijn we nog op zoek naar middelen om ook het klein keukenmateriaal aan te passen. Daarvoor is iedere gift welkom.

Vernieuwen van het klein keukenmateriaal

Met wat er nog in de kast staat, gaan we er niet komen

Wil je weten hoe je gift een verschil kan maken? Hieronder vind je een overzicht van al het materiaal dat we nog moeten aanschaffen. Iedere gift vanaf EUR 40 komt in aanmerking voor een fiscaal attest (zie onderaan voor meer info).

Voor het gemak geven we de prijzen in euro. Uiteraard zal het centrum alles wel lokaal kopen en dus ook in Thai Bath betalen.

Wat? Aantal Prijs
Kookpotten
2 sets
EUR 52/set
Grootkeuken steamer
2
+/- EUR 100/stuk
Warmhoudbak 10 liter
10
+/- EUR 100/stuk
Curry cups
15 dozen
EUR 12 per doos van 24 stuks
Rijstkommen
15 dozen
EUR 12 per doos van 24 stuks
Kleine kopjes
15 dozen
EUR 5 per doos van 12 stuks
Fruitschaaltjes
5 dozen
EUR 25 per doos van 50 stuks
Bordjes
200
EUR 2/stuk
Lepels en vorken
25 dozen
EUR 4 per doos van 12 stuks
Waterkannen
40
EUR 2/stuk

Alles over giften kan je lezen bij https://www.fatimafair.be/ons-steunen/

Om een fiscaal attest te ontvangen (voor wie op jaarbasis meer dan EUR 40 schenkt) moet je storting toekomen op:

 • IBAN BE 48 5320 8027 2477
 • op naam van LERAARS ZONDER GRENZEN   
 • Met verplichte melding : GIFT LZG/FATIMACENTER + rijksregister nummer

Het rijksregister nummer moet je maar eenmalig doorgeven. Maar bv. wie een doorlopende betalingsopdracht gebruikt om ons iedere maand of enkele keren per jaar met een gift te steuenen, kan dit ook mee opnemen in de vrije mededeling.

Houd er rekening mee dat de FOD financiën vanaf dit jaar nog alleen fiscale attesten zal uitkeren aan mensen van wie ze het rijksregister nummer hebben.

De volgende stappen

We hopen dat dit overzicht jullie warm maakt om dit project massaal te steunen. Wie wil sponsoren maakt met ene klein bedrag al een groot verschil om van dit project een duurzaam succes te maken.

Dit is geen klein project, maar we geloven in dit initiatief! Ook al zal het meer dan 70 000 euro kosten, het zal hen helpen om zelfvoorzienend te zijn.

 • Na de keuken pakken we de slaapruimte aan. Er is al voorzien in nieuw sanitair maar alles moet er wel opnieuw geschilderd worden en er moet airco komen.
 • De meeting room is ook aan volledige renovatie toe qua schilderwerken en inboedel.
 • De laatste fase zou dan de buiteninrichting zijn met o.a. een sportveld een een speeltuin.

En misschien wordt het project nog groter

Voorlopig zijn zonnepanelen niet in de renovatie opgenomen. Electriciteit is nog redelijk goedkoop, al is de prijs het voorbije jaar wel ongeveer 50% toegenomen. In het verleden waren de kosten voor de installatie van zonnepanelen (en batterijen, want het zijn vooral de aircos die ‘s nachts werken die energie gebruiken) en hun onderhoud nog niet rendabel. We gaan niet over één nacht ijs, en gaan gespecialiseerde consultancy betrekken alvorens een beslissing te nemen. 

Onze steun aan projecten - een overzicht van de criteria die we hanteren

Om een initiatief in één van de centra te steunen hebben we duidelijke criteria opgesteld. Het uiteindelijke doel van onze  samenwerking met de centra is om hun werking volledig onafhankelijk van onze hulp te maken.  Daarom hanteren we volgende regels om te beoordelen of een project in aanmerking komt:

 • Het initiatief moet van het centrum en zijn bewoners / betrokkenen komen en door hen ten volle worden ondersteund;
 • De sponsoring moet in principe een eenmalige investering zijn (waarna het centrum de werking zelf bekostigt);
 • De meisjes en vrouwen die het initiatief dragen moeten hiervoor een eerlijke vergoeding krijgen;
 • Het initiatief moet de leefomstandigheden van alle residenten van het centrum verbeteren;
 • Het initiatief zorgt voor meer financiële onafhankelijkheid van externe (westerse) hulp;
 • Het initiatief heeft een educatieve component.
  Vrouwen die meewerken verwerven nieuwe vaardigheden die hun latere kansen op de arbeidsmarkt en hun leefsomstandigheden verbeteren.
 • Het initiatief moet een positief effect hebben op de directe omgeving van het centrum.

Geef een reactie